Сургалтын блог

Эдийн засаг-тест

06:14 , 2012-3-26 .. Бичигдсэн: Хичээлүүд .. 0 сэтгэгдлүүд .. Холбоос

Эдийн засгийн онолын суурь ойлголт  Хугацаа 40 минут Анги……………                                                                        Нэр………………………………………… Хувилбар-А 1.     Эдийн засаг гэсэн нэр томъёог анх хэрэглэсэн эрдэмтэн хэн бэ?               а. А.Маршалл             б. А.Смит               в. Ф.Кенэ            г. Ксенофон   2.     Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг гэж юу вэ?                       а. Нийгмийн өмчид тулгуурладаг аж ахуй                       б. Дээрээс нэгдсэн төлөвлөгөөгөөр аж ахуйгаа удирдах үйл ажиллагаа                       в. Хоршооллын ба төрийн өмч ноёрхсон эдийн засаг                       г. Дээрх хариултууд бүгд зөв  3.     Бичил эдийн засгийн судлал нь                       а. Макро эдийн засаг                         б. Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг                       в. Зах зээлийн эдийн засаг               г. Микро эдийн засаг  4.     Үйлдвэрлэлийн анхдагч хүчин зүйлд аль нь орохгүй вэ?                       а.Газар                       б. Хөдөлмөр                        в.Капитал    5.     Монгол улс зах зээлийн харилцаанд шилжснээр гарсан өөрчлөлт                       а. ХАА эрчимтэй хөгжиж эхэлсэн                       б. Ажилгүйдэл багассан                       в. Гадаад худалдаа, харилцаа өргөжсөн 6.     Улс орны баялаг арилжаа гүйлгээний хүрээнд бий болдог бөгөөд харин үндэсний баялаг нь мөнгө юм гэж үздэг эдийн засгийн урсгал чиглэл аль нь вэ?                       а.Меркантализм                                    б.Физиократизм                       в.Кейнсизм                                             г.Монетаризм    7.     Сонгодог эдийн засгийн ухааныг үндэслэгчид нь                       а. У.Петти,Б.Кольберт           б. Ф.Кени,В.Мирабо           в. А.Смит,Д.Рикардо 8.     Эдийн засгийн үндсэн асуудал нь эдийн засагчдын үздгээр                       а. Юуг үйлдвэрлэх вэ?                                        б. Яаж үйлдвэрлэх вэ?                       в. Хэнд зориулж үйлдвэрлэх вэ?                       г. Бүгд зөв 9.     Нөгөө барааны үнэ буурахад эрэлт нь өсдөг бараа                       а. Хэвийн бараа                        б. Харилцан хосолдог бараа                       в. Дорд бараа                            г. Харилцан орлуулдаг бараа 10.  Бөөний  үнэ аль нь вэ?                       а. Үйлдвэрлэлийн үнэ, барааны зардал, ашиг                       б. Бөөний үнэ, жижиглэнгийн зардал, ашиг                       в. Материалын зардал, маркетингийн зардал, ашиг орлог 11.  Физиократизмын гол утга санааг нөхөж бичнэ үү.                        ……………………………………………………………………………………………………….                        ………………………………………………………………………………………………………. 12.   Нийлүүлэлт гэж юу вэ? Тодорхойлолт бичнэ үү. ………………………………………………………………………………………………...….……………………………………………………………………………………………………………… 13.  Үнийг юунд үндэслэн тогтоодог вэ? ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 14.  Өрсөлдөөний 4 үндсэн хэлбэрийг нөхөж бичнэ үү. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.  Эрэлтэнд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг бичнэ үү. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.     DS тохиолдлыг тайлбарлана уу.            …………………………………………………………………………………………………………………            ………………………………………………………………………………………………………………..      17. Зах зээлийн тэнцвэрт байдлыг  график дээр дүрсэлнэ үү.      18. Өрсөлдөөний чиг үүргүүдийг нөхөж бичнэ үү.            …………………………………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………………………………      19. Үнийн төрлүүдийг нөхөж бичнэ үү.            …………………………………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………………………………      20. Монголын эдийн засгийн тогтолцоо өөрчлөгдөх болсон шалтгааныг бич.      а…………………………………………………………………………………      б…………………………………………………………………………………      в. ………………………………………………………………………………..       Амжилт хүсье! Тест Эдийн засгийн онолын суурь ойлголт  Хугацаа 40 минут Анги……………                                                                      Нэр……………………………………. Хувилбар-В  1.     Макро эдийн засгийн ухагдахуун аль нь вэ?   а.Жижиглэн худалдаа                                  б.Хоршооллын өмч в.Гадаад худалдааны баланс                     г. Нөхөрлөл,компани            2.  Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлд аль нь орохгүй вэ?               а.Газар            б. Хөдөлмөр            в.Капитал           г.  Үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар           3. Үл үзэгдэгч гарын онолыг үндэслэсэн эрдэмтэн              а. Д.Рикардо                      б. А.Смит                       в. М.Фридман          4. Эдийн засагт төрийн оролцоо зайлшгүй шаардлагатай гэж          үздэг урсгал чиглэл аль нь вэ?            а. Монетаризм                    б. Кейнсизм                     в. Аль нь ч биш          5. Хүмүүсийн орлого өсөхөд эрэлт нь буурдаг бараа              а. Доод зэрэглэлийн бараа                   б. Харилцан орлуулдаг бараа              в. Хэвийн бараа                                      г. Харилцан хосолдог бараа         6.   Үйлдвэрлэлийн зориулалттай нөөцөд аль нь орох вэ?              а. Газар                                                     б. Үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар              в. Мэдээллийн нөөц                                 г. Хөдөлмөр          7.  Жижиглэнгийн үнэ аль нь вэ?              а. Үйлдвэрлэлийн үнэ, барааны зардал, ашиг              б. Бөөний үнэ,жижиглэнгийн зардал, ашиг              в. Материалын зардал, маркетингийн зардал, ашиг орлого           8.  Өмчийн талаарх зөв тодорхойлолтыг сонгоно уу?              а. Эд баялаг бүтээн бий болгох үйл ажиллагаа              б. Арилжаа солилцоогоор ашиг олох үйл явц              в.Эд материалын болон оюуны баялгийг эзэмших, захиран зарцуулахтай холбогдон                  хүмүүсийн хооронд үүссэн эрх зүйн харилцааны нийлбэр.  9 .Төгс бус өрсөлдөөний зах зээлд аль нь орохгүй вэ?      а. Монополь              б. Олигополь              в. Чөлөөт                 г. Монопольт өрсөлдөөн 10.Эрэлт бүхий бүтээгдэхүүний үнэ, тоо хэмжээ 2 ямар хамааралтай вэ?      а. Шууд                            б. Урвуу                       в. Хамааралгүй 11. Эдийн засгийн нөөцийг  юу гэж ангилдаг вэ? нөхөж   бичнэ үү.              ………………………………………………………………………………………………………………              ………………………………………………………………………………………………………………           12. Баялгийн тодорхойлолтыг нөхөж бичнэ үү.              ……………………………………………………………………………………………………………….              ………………………………………………………………………………………………………………        13. Эрэлтийн хууль гэж юу вэ?              ………………………………………………………………………………………………………………              ………………………………………………………………………………………………………………        14. Нийлүүлэлтэнд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн нөхөж бичнэ үү              ………………………………………………………………………………………………………………              ………………………………………………………………………………………………………………        15. D=S тохиолдлыг тайлбарлана уу.            …………………………………………………………………………………………………………………            ………………………………………………………………………………………………………………..        16. Эдийн засгийн тогтолцоонуудыг нөхөж бичнэ үү.              ……………………………………………………………………………………………………………….              ……………………………………………………………………………………………………………….        17. Нийлүүлэлтийн муруйг  график дээр дүрсэлнэ үү.        18. Меркантализмийн гол утга санааг тайлбарлана уу.              ……………………………………………………………………………………………………………….              ……………………………………………………………………………………………………………….        19. Эдийн засаг дахь төрийн гүйцэтгэх 3 үүргийг нөхөж бичнэ үү.              ……………………………………………………………………………………………………………….              ……………………………………………………………………………………………………………....              ………………………………………………………………………………………………………………. 20. Зах зээлийн давуу талуудыг нөхөж бичнэ үү.       ……………………………………………………………………………………………………………….       ……………………………………………………………………………………………………………….       ………………………………………………………………………………………………………………       ……………………………………………………………………………………………………………… Амжилт хүсье!

Сэтгэгдэл үлдээх

{ Сүүлийн хуудас } { 8 -р хуудас Нийт хуудасны тоо: 24 } { Дараагийн хуудас }

Миний талаар:

Нүүр хуудас
Миний танилцуулга
Бичлэгийн сан
Найзууд
Зургийн цомог

Холбоосууд


Ангилалууд

Зөвлөгөө
Хичээлүүд
Амралт чөлөөт цаг

Сүүлийн бичлэгүүд

Жишиг даалгавар 10-11-р анги
(гарчиггүй)
Өглөө бүр хэрхэн өнгөлөг сэрэх вэ?
дэлхийн 1-р дайны 20 өнгөт зураг
Үзэсгэлэнт газарууд
дэлхийн 1-р дайн
7-р анги түүх
Эдийн засаг-тест
хэрэглэгдэхүүн
ядуурал
Нийгэмин тест
Олон улсын байгууллага
14-17-р зууны Монгол
НАТО
Зөвлөгөө

Найзууд

budsuren Aagiisaa
idiomatic-dormant